Ionix logo

Teknologiat

Robottihitsaus

Robottihitsaus on yleisesti käytetty nimitys automatisoidulle hitsaukselle, jossa hitsauspoltinta kuljetetaan käsivarsirobotin toimesta hitsauksen aikana. Hitsattava kappale on kiinnitettynä kiinteään tai liikkuvaan hitsauskiinnittimeen. Liikkuva hitsauskiinnitin voi olla kiinnitettynä esimerkiksi yhdellä tai useammalla numeerisesti ohjatulla akselilla varustettuun käsittelylaitteeseen, joka voi olla myös toinen käsivarsirobotti. Tyypillisesti käsittelylaitteen liikeakseleita ohjataan hitsausrobotin ohjausjärjestelmällä, ja käsivarren ja käsittelylaitteen liikkeet toimivat tarkasti synkronoidusti keskenään. Käsivarsirobotin työalueen kasvattamiseksi käsivarsi voidaan asentaa lineaariradalle tai 1-3 -akseliseen portaaliin haluttuun asentoon (esim. roikkumaan ylösalaisin).

Yleisin robottihitsauksessa käytetty hitsausmenetelmä on MIG/MAG-hitsaus, mutta hitsausmenetelmänä voi olla myös TIG-hitsaus, kaarijuotto, plasmahitsaus, laserhitsaus tai hybridihitsaus.

Robottihitsaussolun ohjelmointi tapahtuu opettamalla tai etäohjelmointityökalun avulla:

  • Opettamalla ohjelmointi, eli online-ohjelmointi: Ohjelmointi tapahtuu robottihitsaussolun sisällä liikuttamalla hitsausrobottia sekä käsittelylaitetta haluttujen pisteiden kautta ja tallentamalla pisteiden koordinaatit sekä muut käskyt (esim. hitsaus päälle/pois) robotin muistiin.
  • Etäohjelmointi, eli offline-ohjelmointi: Ohjelmointi tapahtuu tietokoneohjelmistolla, jossa työkappaleen 3D-malli on sijoitettu hitsaussolun 3D-malliin. Robotille ja käsittelylaitteelle opetetaan liikepisteet ja muut käskyt samalla periaatteella kuin opettamalla ohjelmoinnissa, mutta ohjelmointi tapahtuu tietokoneella samaan aikaan, kun robotti voi hitsata edellistä työtä hitsaamon puolella.

Etäohjelmointiohjelmisto on järkevä investointi silloin, jos sarjakoot ovat pieniä ja opettamalla ohjelmointiin kuluva aika söisi liikaa hitsaussolun kapasiteettia.

Robottihitsauksessa käytetään käytännössä aina automaattista railonseurantaa, joka voi perustua hitsausjännitteen seurantaan tai konenäköön.

LISÄTIETOJA: Ionix robottihitsaussolut

IONIX tarjoaa teollisuudelle erilaisia robottihitsaukseen liittyviä asiantuntijapalveluita sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä robottihitsaussoluja. Ota yhteyttä!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram