Järjestelmät

Ionix toimittaa teollisuudelle asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotantojärjestelmiä ja -laitteistoja, jotka tyypillisesti liittyvät Ionixin avainteknologioihin: lasertyöstöön, plasmatyöstöön tai kaarihitsausprosesseihin. Lisäksi automaatio on järjestelmissä merkittävässä roolissa – usein itse työstöprosessin lisäksi myös muita toimintoja on automatisoitu. Esimerkkeinä automaattinen kappaleenkäsittely sekä automaattinen laadunvarmistus.

LAITTEET JA KOMPONENTIT, joita järjestelmissä käytetään, valitaan aina asiakkaan tarpeet ja toiveet parhaiten täyttäen, sillä Ionix ei edusta mitään tiettyjä laitevalmistajia. Esimerkkejä laite- ja komponenttivalmistajista (myös muut valmistajat ovat mahdollisia):

JÄRJESTELMÄPROJEKTIN TOTEUTUS tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa, ja myös järjestelmän tulevat käyttäjät ovat tyypillisesti mukana projektissa jo määrittelyvaiheesta alkaen. Näin taataan järjestelmän toimivuus ja sopivuus juuri asiakkaan tarpeeseen sekä tuotannon juoheva käynnistyminen.

Järjestelmäprojekti voidaan toteuttaa esim.:

  • Yhteistyöprojektina, jossa Ionix toimittaa asiakkaalle asiantuntijapalveluita, kuten projektinhoitoa, suunnittelua, hankintojen valmistelua ja seurantaa, asennusvalvontaa sekä käyttöönottoa ja koulutusta. Asiakas tilaa osat ja komponentit Ionixin ohjeistuksen mukaisesti  sekä osallistuu asennukseen ja käyttöönottoon haluamallaan tavalla.
  • Avaimet käteen -toimituksena, jossa Ionix toimittaa koko tuotantojärjestelmän valmiina ja käyttöönotettuna asiakkaan tuotantoon ja kouluttaa järjestelmän käyttäjät.

Tyypillisesti järjestelmäprojektia edeltää Ionixin tekemä esiselvitys, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, kehitetään konseptitasolla asiakkaan tarpeisiin soveltuva järjestelmä ja laaditaan investointilaskelmat asiakkaan päätöksentekoa tukemaan. Esimerkiksi Ionix AutomaatioLOIKKA on selkeä ja tehokas tapa aloittaa uuden koneinvestoinnin kartoitus.

ESIMERKKEJÄ asiakaskohtaisesti räätälöidyistä tuotantojärjestelmistä:

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja Ionixin asiakaskohtaisesti räätälöidyistä järjestelmistä!