Ionix logo

Teknologiat

Lasertyöstö

LASERTYÖSTÖ on yleistynyt eri teollisuudenaloilla voimakkaasti viimeisten vuosien aikana teknologian kehityksen mukanaan tuomien uusien mahdollisuuksien sekä laskeneiden kustannusten ansiosta.

LASER on lyhenne englanninkielisistä sanoista “Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation” (valon vahvistaminen säteilyn stimuloidulla emissiolla). Laservalo poikkeaa tavallisesta valosta siinä, että se on monokromaattista (tietty aallonpituus) ja koherenttia (sama amplitudi, taajuus ja vaihe). Toisin kuin tavallinen valo, laservalo voidaan edellä mainittujen ominaisuuksiansa johdosta kohdistaa erittäin pieneen pisteeseen. Koko laserlähteen energian kohdistaminen pieneen pisteeseen nostaa pisteen energiatiheyden erittäin korkeaksi, mikä mahdollistaa erilaisten materiaalien työstämisen materiaalin sulaessa ja/tai höyrystyessä lasersäteen vaikutuksesta.

Laserista on kehittynyt monipuolinen materiaalintyöstön työkalu, ja lasertyöstön sovelluksia löytyykin tänä päivänä teollisuuden kaikilta aloilta. Ionix on erikoistunut erityisesti seuraaviin prosesseihin:

ERILAISIA LASERTYYPPEJÄ, jotka soveltuvat lasertyöstöön, on kehitetty useita sitten ensimmäisen laserin rakentamisen vuonna 1960, ja ne poikkeavat toisistaan mm. rakenteensa sekä laservalon aallonpituuden ja säteenlaadun osalta. Yleisimmin käytettyjä työstölasereita konepajasovelluksissa ovat:

  • CO2-laser (hiilidioksidilaser)
  • Nd:YAG-laser
  • Diodilaser
  • Kuitulaser
  • Kiekkolaser

LASERTURVALLISUUS tulee ottaa huomioon aina lasereita käytettäessä. Lue lisää laserturvallisuudesta >>>

IONIX tarjoaa teollisuudelle erilaisia lasertyöstöön liittyviä asiantuntijapalveluita prosessitesteistä kokonaisen lasertyöstöjärjestelmän suunnitteluun. Ota yhteyttä!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram