Ionix logo

Teknologiat

Laserturvallisuus

LASERTYÖSTÖÖN liittyy työturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä, jotka tulee olla kaikkien lasereiden parissa työskentelevien tiedossa. Tämä johtuu siitä, että lasertyöstössä käytettävillä lasertehotasoilla lasersäteily voi aiheuttaa vakavia kudosvaurioita ja pahimmassa tapauksessa näkövammoja. Lisäksi lasersäteily on usein näkymätöntä ja vaarallista jopa satojen metrien etäisyydelle.

KUITULASERIT ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina teollisuuden lasersovelluksissa. Ne ovat erityisen vaarallisia ihmissilmälle, koska niiden aallonpituus on lähellä näkyvän valon aallonpituutta. Silmän linssijärjestelmä fokusoi säteilyn silmän pohjan verkkokalvolle, jolloin jopa lasersäteen heikot heijastumat voivat silmään osuessaan aiheuttaa näkövamman loppuiäksi. Lisäksi lasersäde tai sen heijastumat voivat aiheuttaa palovammoja iholle sekä sytyttää tulipaloja.

LASERLAITTEISIIN liittyy lakisääteisiä vaatimuksia mm. kotelointiin, varoitukyltteihin, henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, dokumentointiin ja koulutukseen liittyen. Vastuu laitteiden turvallisuudesta ja niiden turvallisen käytön ohjeistamisesta käyttäjille on aina työnantajalla!

YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ laserturvallisuuteen liittyen:

Vanhassa tasolaserleikkauskoneessamme ei ole suojaseiniä. Miksi uusissa kuitulaserleikkauskoneissa on aina suojaseinät?

Edellisten sukupolvien laserleikkauskoneissa käytettiin tyypillisesti hiilidioksidilaseria, jonka aallonpituus ei läpäise silmän pintakerroksia. Tämän vuoksi heikot heijastumat eivät aiheuta verkkokalvovamman riskiä, toisin kuin esim. kuitulasereilla. Mutta kannattaa muistaa, että myös hiilidioksidilaserin voimakas heijastuma tai suora säde voi aiheuttaa silmä- tai ihovammoja tai tulipaloja.

Mistä materiaalista laserhitsausrobottisolumme suojakotelointi pitäisi valmistaa?

Tyypillisesti lasertyöasemien suojakotelointi on teräs- tai alumiiniohutlevyä, ja mahdolliset ikkunat mineraalilasia tai akryyliä, johon on seostettu lasersäteilyä vaimentavaa seosainetta. Seostuksen vuoksi lasersuojaikkunat ovat värillisiä (esim. vihreitä tai oransseja laserin aallonpituudesta riippuen).

Ennen suojakoteloinnin rakenteen ja materiaalin valintaa tulee määrittää kotelointiin kohdistuvan lasersäteilyn suurin mahdollinen tehotiheys. Joissain tapauksissa suojakoteloinnista tulisi niin raskasrakenteinen, että on järkevämpää toteuttaa kotelointi ns. aktiivisilla suojaseinillä, jotka tunnistavat suojakotelon sisäpintaan kohdistuvan lasersäteen ja sammuttavat laserin ennen kuin lasersäde ehtii läpäistä kotelointia.

Miksi laserlaitteissa on aina paljon varoituskilpiä?

Varoituskilpien tehtävänä on varmistaa, että laserlaitteiden käyttäjät tietävät käsittelevänsä laseria, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. EU-alueella, kuten monissa muissakin maissa, lainsäädäntö velvoittaa laserlaitteiden valmistajia ja maahantuojia kiinnittämään standardinmukaiset varoituskilvet laserlaitteisiin. EU-alueella sovelletaan monien muiden maiden tapaan kansanvälistä standardia IEC 60825-1. Yhdysvalloissa sovellettava ANSI Z136.1 poikkeaa IEC-standardista hyvin vähän.

Ovatko käsikäyttöiset laserhitsauslaitteet turvallisia käyttää?

Käsikäyttöiset laserhitsauslaitteet ovat tyypillisesti kuitulasereita, ja jopa verrattain heikot heijastumat työkappaleen pinnasta voivat aiheuttaa pysyviä näkövammoja. Tämän vuoksi hitsaajalla on oltava kyseisen laserin aallonpituudelle soveltuvat suojalasit silmillään. Suojalasit on oltava lisäksi kaikilla henkilöillä, jotka saattavat altistua heijastumille. Yleensä selkeintä onkin, että hitsaus suoritetaan laserturvallisesti eristetyssä tilassa, johon sivullisilla ei ole pääsyä.

Laitteeseen liitetty CE-merkki ja valmistajan/maahantuojan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus takaavat, että laitteen käyttö on turvallista, jos hitsaajat ja muut vaara-alueella olevat ovat asianmukaisesti perehdytetyt laitteeseen liittyviin riskeihin.

Samat perusperiaatteet pätevät myös muihin käsikäyttöisiin laserlaitteisiin, joita on tullut viime vuosina markkinoille.

IONIX on laserturvallisuuden asiantuntija. Vastaamme toimittamiemme laserlaitteistojen turvallisuudesta, minkä lisäksi toimitamme räätälöityä laserturvallisuusasiantuntijapalvelua muille järjestelmätoimittajille sekä lasertyöstön parissa työskenteleville organisaatioille. Lisätietoja >>>

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram