Teknologiat

Laserpuhdistus

LASERPUHDISTUS on menetelmä, jossa työkappaleen pinnalta poistetaan epäpuhtauksia tai pinnoitteita hallitusti lasersäteen avulla vahingoittamatta itse työkappaletta.

PROSESSISSA tyypillisesti pulssitettu lasersäde kohdistetaan työkappaleen pinnalle. Pinnalla oleva materiaali poistuu osittain lasersäteen höyrystämänä ja osittain lämpöjännitysten ja höyrystymisen aikaansaaman paineaallon vaikutuksesta. Laserpulssin tehoa, kestoa ja taajuutta säädetään poistettavasta materiaalista sekä työkappaleen materiaalista riippuen niin, että työkappaleen pinta ei vaurioidu. Lasersäteen fokuspisteen halkaisija on pieni, mutta liikuttamalla lasersädettä nopeasti skannerioptiikan avulla voidaan puhdistettavaa aluetta leventää. Höyrystynyt ja irronnut materiaali imetään pois tyypillisesti työstöpään yhteydessä olevan kohdepoiston toimesta.

LASERPUHDISTUSLAITTEISTO koostuu laserlähteestä sekä työstöpäästä. Laserlähteinä käytetään sovelluksesta riippuen CO2-lasereita, kuitulasereita tai Nd:YAG-lasereita lasertehon ollessa tyypillisesti 10…1500 W. Joissain sovelluksissa käytetään jopa useiden kilowattien tehoja työstönopeuden kasvattamiseksi. Työstöpäätä voidaan liikuttaa automaattisesti esimerkiksi nivelvarsirobotin toimesta, mutta työstöpään liikuttelu voi tapahtua myös käsin.

TYYPILLISIÄ SOVELLUSKOHTEITA ovat epäpuhtauksien (öljy, rasva, ruoste), pinnoitteiden (maali, kalvot) tai oksidien (alumiinioksidi, ruoste, termisen leikkauksen jättämä oksidi leikkauspinnoilla) poisto esimerkiksi hitsattavilta pinnoilta. Laserpuhdistusta käytetään myös vanhan maalikerroksen poistoon kohteissa, joissa halutaan esimerkiksi poistaa vain päällimmäinen maalikerros ja jättää alkuperäinen pohjamaalikerros uuden maalikerroksen alle. Muita sovelluskohteita ovat mm. muottien, painotelojen ja paistolevyjen puhdistus.

LASERPUHDISTUKSEN EDUT:

  • Ei vahingoita työkappaleen pintaa
  • Puhdistussyvyys voidaan tarkasti määritellä, jolloin voidaan esimerkiksi poistaa vain päällimmäinen maalikerros
  • Ei hionta-aineita tai kemikaaleja (käyttäjä- ja ympäristöystävällisyys, kustannussäästöt)
  • Ei jätä puhdistusainejäämiä työkappaleen pintaan
  • Matala melutaso
  • Helppo automatisoida
  • Matalat käyttökustannukset

LASERPUHDISTUKSEN RAJOITUKSET:

  • Investointina suhteellisen suuri, mikäli laitteiston käyttöaste ei ole riittävän korkea
  • Käytettävissä oleva laserteho rajoittaa puhdistusnopeutta

LISÄTIETOJA: lasertyöstö, Ionix tuotantojärjestelmät

IONIX tarjoaa teollisuudelle erilaisia lasertyöstöön liittyviä asiantuntijapalveluita prosessitesteistä kokonaisen lasertyöstöjärjestelmän suunnitteluun. Ota yhteyttä!