Palvelut

Järjestelmä­asiantuntija­palvelut

IONIXIN JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAPALVELUT koostuvat erilaisista tuotantojärjestelmäprojekteja tukevista palveluista järjestelmien esisuunnittelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

KAPASITEETTILASKELMAT antavat lähtökohdat tuotantojärjestelmän valinnalle tai suunnittelulle ja ovat siten oleellinen osa tuotantojärjestelmän hankintaprosessia. Monimutkaisemmissa järjestelmissä voi tulla kyseeseen myös simulointimallin rakentaminen kapasiteetin varmistamiseksi.

JÄRJESTELMIEN KONSEPTISUUNNITTELU käsittää asiakaskohtaisesti räätälöidyn tuotantojärjestelmän konseptimallin laatimisen usein yhteistyössä asiakkaan ja muiden projektin osapuolten kanssa.

INVESTOINTI- JA KANNATTAVUUSLASKELMAT suoritetaan konseptimallin pohjalta.  Investointikustannusten lisäksi kannattavuuslaskelmissa otetaan huomioon käyttökustannukset, jotka voidaan arvioida hyvinkin tarkasti jo esisuunnitteluvaiheessa.

JÄRJESTELMIEN MEKANIIKKASUUNNITTELU tapahtuu 3D-suunnitteluna SolidWorks-ohjelmistolla. Vankka kokemuksemme suunnittelutyön lisäksi valmistustekniikasta, kokoonpanotyöstä sekä hankintatoimesta auttavat nostamaan järjestelmän valmistus- ja asennusystävällisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

PROSESSIASIANTUNTIJAPALVELUT käsittävät laser- ja plasmatyöstöön sekä kaarihitsaukseen liittyviä asiantuntijapalveluita hankkeen eri vaiheissa.

MUUT JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAPALVELUT

  • Projektinhoito, kuten projektinjohto ja hankintatoimi
  • Koulutukset
  • Dokumentoinnit

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja!