Ionix logo

Palvelut

Ionix AutomaatioLOIKKA

Ionix AutomaatioLOIKKA puolittaa tuotantokustannuksesi!

Automaatio ja kehittyneet tuotantoteknologiat ovat parantaneet valmistuksen kannattavuutta kehittyneissä maissa halpatuotantomaihin verrattuna viime vuosina kiihtyvää tahtia. Monessa yrityksessä pohditaankin:

  • Voisimmeko mekin parantaa kilpailukykyämme automaation ja kehittyneiden tuotantoteknologioiden avulla?
  • Mikä olisi järkevin tapa uuden teknologian soveltamiseen juuri meidän tapauksessa?
  • Mitä investointi kustantaisi ja mikä olisi sen takaisinmaksuaika?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin antaa vastauksen Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu!

Varaa ilmainen kartoituskäynti

Ota ensimmäinen askel tuotantosi kehittämisessä varaamalla maksuton puolen päivän mittainen kartoituskäynti!

Ota yhteyttä:
Ilkka Lappalainen
050 337 3247
[email protected]

Ionix AutomaatioLOIKKA

 

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu lyhyesti

Ionix AutomaatioLOIKKA on palvelu, jossa Ionixin automaatioon ja kehittyneisiin tuotantoteknologioihin erikoistunut tiimi selvittää mahdollisuudet nostaa asiakasyrityksen kilpailukykyä automaation ja/tai kehittyneiden tuotantoteknologioiden avulla. Selvitystyön tuloksena asiakasyritys saa käyttöönsä omaan tarpeeseensa räätälöidystä tuotantolaitteistosta esisuunnitelman sekä kustannuslaskelmat, joiden avulla asiakasyritys voi arvioida ja valmistella laiteinvestoinnin käynnistämistä.

Ionix AutomaatioLOIKKA tarjoaa asiakasyritykselle Ionix Oy:n kattavan osaamisen asiakaskohtaisesti räätälöityjen automaatiojärjestelmien rakentamisessa aina mekaniikasta automaatioon ja projektinhallintaan. Automaation lisäksi kilpailuetua voidaan hakea esimerkiksi lasertyöstön, plasmatyöstön tai kehittyneiden kaarihitsausmenetelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Ionix on laitetoimittajista riippumaton toimija, mikä mahdollistaa aina juuri kyseiseen sovellukseen parhaiten soveltuvien laitteiden valinnan.

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun hinta

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun hinta on 5 000 € (+ALV), mutta toimeksiannon laajuus saattaa vaikuttaa palvelun hintaan tapauskohtaisesti. Tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman arviointikäynnin, minkä jälkeen tehtävälle, erikseen tarjottavalle selvitystyölle myönnämme 100 %:n rahat takaisin -tyytyväisyystakuun!

PK-yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Ionix Automaatioloikka -palvelussa Business Finlandin Innovaatioseteli-tukea, joka mahdollistaa 5 000 € arvoisen palvelun hankkimisen 1 000 € omavastuuosuudella. Saat Ionixilta lisätietoja myös Innovaatioseteliin liittyen maksuttoman arviointikäynnin yhteydessä.

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun toteutus

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu käynnistyy aina maksuttomalla, noin puolen päivän mittaisella arviointikäynnillä asiakasyritykseen. Jos Ionixin asiantuntijat näkevät arviointikäynnillä kohteita, joita voitaisiin tehostaa automaation tai kehittyneiden tuotantomenetelmien avulla, toimitetaan asiakkaalle tarjous varsinaisesta selvitystyöstä.

Jos asiakas päättää tilata selvitystyön, toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa nykytila-analyysi sekä tarvekartoitus (mm. asetetaan kehitystavoitteet esim. laatutason tai automaatioasteen nostolle).

Nykytila-analyysin ja tarvekartoituksen jälkeen Ionix hahmottelee karkealla tasolla vaihtoehtoisia tuotannon kehitystapoja. Näistä vaihtoehdoista valitaan yhdessä asiakkaan kanssa potentiaalisin konsepti jatkokehitykseen.

Jatkokehitykseen valittu konsepti kehitetään niin pitkälle, että sille kyetään arvioimaan investointi- ja käyttökustannukset 10 % tarkkuudella. Näiden pohjalta toteutetaan vielä kannattavuuslaskelma, minkä avulla asiakas kykenee arvioimaan investoinnin kannattavuutta.

Ionix AutomaatioLOIKKA -projektin kesto yhteydenotosta lopputulosten esittelyyn on tyypillisesti 4-8 viikkoa.

Kenelle Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu on suunnattu?

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu on suunnattu erityisesti metallialan yrityksille, jotka haluavat selvittää automaation ja uusimpien tuotantoteknologioiden tarjoamat mahdollisuudet oman tuotantonsa tehostamisessa. Tyypillisesti Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun hankkivissa yrityksissä arvioidaan tuotannon kehityspotentiaalin olevan suuri, mutta yrityksen avainhenkilöillä ei ole aikaa tai riittävää osaamista selvittää asiaa itse.

Esimerkkejä Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun asiakkaiden tarpeista:

  • Metallien hitsauksen tai leikkauksen automatisointi tai teknologian päivitys
  • Kokoonpanotyön automatisointi
  • Tuotannon automaatioasteen nostaminen
  • Hitsauksen laadun parantaminen
  • Hitsauksen laadunvarmistus
  • Erilaiset laser- tai plasmatyöstöön tai kaarihitsaukseen liittyvät kehitystyöt

Anna meille pähkinä purtavaksi, niin saat vaivatta asiantuntijan arvion tuotantonne kehityspotentiaalista!

Esimerkkinä tyytyväisestä asiakkaasta on Kumera Machinery Oy Kylmäkoskella, jonka tehtaanjohtaja Tom Nordgren toteaa:

Kumera”Teetimme Ionix Oy:llä esiselvitystyön, jossa tutkittiin mahdollisuuksia poistaa hitsaustuotannossamme ollut pullonkaula. Esiselvitystyön tuloksena saimme kattavan esisuunnitelman automaattisesta TIG-hitsaussolusta sekä konseptiin liittyvät kapasiteetti- kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Olimme erittäin tyytyväisiä esiselvitystyön toteutukseen ja tuloksiin. Ionixin toimittama aineisto antoi hyvät lähtökohdat valmistella investointia, joka tulee parantamaan kykyämme vastata markkinoiden kasvaneeseen kilpailuun.”

Miksi Ionix?

Ionix Oy:llä on erikoisosaamista automaatiotekniikan ja koneenrakennuksen lisäksi kehittyneiden tuotantomenetelmien, kuten lasertyöstön, plasmatyöstön sekä uusimpien kaarihitsausprosessien osalta. Laajan yhteistyöverkostomme kautta käytössämme on eri alojen johtavien toimijoiden ja asiantuntijoiden osaaminen maailmanlaajuisesti. Lisäksi ohut, mutta tehokas organisaatiomme mahdollistaa tuotteidemme ja palveluidemme kilpailukykyisen hinnoittelun!

Olemme niin vakuuttuneita Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun laadusta ja hyödyllisyydestä asiakkaillemme, että myönnämme palvelulle 100 %:n rahat takaisin -tyytyväisyystakuun!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram