Ionix logo
26.8.2013

Tuotanto käynnistyi kuitulaserleikkausjärjestelmällä

Ionix Oy:n suunnittelema kuitulaserleikkausjärjestelmä on otettu kesän aikana tuotantokäyttöön Vahterus Oy:llä Uudenkaupungin Kalannissa. Järjestelmä aukottaa ja rajaa laserleikkaamalla erikokoisia lämmönsiirrinlevyjä suoraan nauhalevyltä.

Järjestelmälle on asetettu useita erikoisvaatimuksia, mistä johtuen kone on hyvin pitkälle täysin Vahteruksen tarpeisiin suunniteltu. Yhdellä laserilla ja leikkauspäällä leikataan tuotteita viidellä eri tuotelinjalla, jolloin koneelta vaaditaan poikkeuksellisen suurta, yli 16 metriä pitkää, työalaa. Järjestelmään on myös mahdollista liittää myöhemmin toinen laser, mikäli nykyinen tuotantokapasiteetti jää liian pieneksi.

Muita erityispiirteitä koneessa ovat konenäkö leikkauksen paikoitusta varten sekä automaattinen nauhalevyn syöttö ja leikattujen kappaleiden paletointi. Järjestelmän automaatioastetta nostavat edelleen mm. prosessinaikainen leikkauksen laadunvarmistus, suojalasin monitorointi sekä automaattinen leikkaussuuttimen puhdistus ja kalibrointi. Laserina käytetään saksalaisen IPG Laser GmbH:n valmistamaa 1 kW:n tehoista kuitulaseria. Kuitulaserin huoltovapaus sekä matalat käyttökustannukset (hyvä hyötysuhde, ei resonaattorikaasuja, ei kuluvia osia) tekevät siitä erityisen hyvin soveltuvan laserin Vahteruksen tarpeisiin.

Järjestelmä on toteutettu yhteistyöprojektina yhdessä Vahteruksen kanssa. Ionix on vastannut projektin mekaniikkasuunnittelusta, laserteknologiasta sekä projektinhallinnasta, ja tamperelainen Pyynikki Engineering Oy on vastannut koneen sähkö- ja automaatiosuunnittelusta, automaation käyttöönotosta sekä turvallistamisesta. Projektia on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Vahteruksen kanssa, ja Vahteruksen tietotaito tuotteeseen liittyvissä erityispiirteissä on ollut tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Järjestelmän toteuttaminen yhteistyöprojektina asiakkaan kanssa Ionix-projektimallin mukaisesti vaiheittain esisuunnittelusta suunnitteluun ja edelleen toteutukseen on mahdollistanut projektin kustannustehokkaan ja joustavan etenemisen sekä lisäominaisuuksien lisäämisen järjestelmään projektin aikana. Erityisesti huolellinen esisuunnitteluvaiheen toteutus mahdollisti toteutettavan projektin sekä siihen liittyvien riskien tarkan määrittelemisen ennen varsinaista suunnittelun aloittamista.

Vahterus Oy:n tekninen johtaja Paavo Pitkänen on tyytyväinen projektin kulkuun: ”Projekti on edennyt ennakoitua sulavammin ja lopputulos vaikuttaa tällä hetkellä jopa yllättävän hyvältä. Muutama pieni projektin aikana ilmaantunut vastoinkäyminen on saatu ratkaistua yhteistuumin ja mielestämme voimme olla luottavaisia tulevaisuuden suhteen.”

Vahterus Oy (www.vahterus.com) on lämmönsiirrintekniikan edelläkävijä, joka on tunnettu innovatiivisuudestaan. Vahteruksen suunnittelemia ja valmistamia levylämmönsiirtimiä käytetään yli 50 maassa muun muassa energia-, prosessi- ja kemianteollisuuden sekä kylmätekniikan sovelluksissa. Nykyään yli 200 henkeä työllistävällä perheyrityksellä on tytäryhtiöt Amerikassa, Englannissa, Saksassa ja Kiinassa viennin osuuden ollessa yli 90 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Perustamisestaan lähtien yritys on kasvanut voimakkaasti saavuttaen aseman yhtenä maailman johtavana lämmönsiirrinvalmistajana, joka on tunnettu erityisesti siirrinuutuuksistaan ja teknologisesta kehitystyöstään.

Lue lisää Ionixin Järjestelmäasiantuntijapalveluista >>>

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram