Ionix logo
19.11.2019

Ionix sai tunnustusta Boliden Supplier Summit 2019 -tapahtumassa

Boliden on myöntänyt Ionixille tunnustuksen innovaatiot-kategoriassa Boliden Supplier Summit 2019 -tapahtumassa Tukholmasssa 19. lokakuuta. Ionix toimitti Boliden Kokkolalle automaattisen alumiinikatodien kunnostuslinjan vuonna 2018 ja Boliden halusi antaa projektista tunnustusta seuraavin saatesanoin:

Tunnustuksen saanut toimittaja on ketterä, yhteistyökykyinen ja, ennen kaikkea, innovatiivinen omalla alallaan.

Yritys on osoittanut olevansa ketterä toimija, joka kykenee kilpailemaan itseään huomattavasti suurempien toimijoiden hallitsemalla markkinalla. Tämä kilpailukyky syntyy osaamisen lisäksi yrityksen kyvystä hyödyntää yhteistyöverkostoaan optimaalisen ratkaisun löytämiseksi asiakkaan haasteisiin.

Yrityksen "Kyllä onnistuu!"-asenteen siivittämänä Ionix toimitti Bolidenille räätälöidyn kokonaisuuden yhdistäen viimeisintä laserhitsausteknologiaa sekä uusia lähestymistapoja robotiikassa ja konenäössä. Uusi kokonaisuus on muuttanut aikaisemman työvoimavaltaisen työvaiheen täysin automatisoiduksi kokonaisuudeksi, joka parantaa työturvallisuutta, tuotteen laatua sekä tehokkuutta monella tasolla.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram