Ionix logo
28.10.2022

Ionix modernisoimassa Turula Engineering Oy:n tuotantokoneita

Pohjois-Karjalassa Outokummussa sijaitseva Turula Engineering on konepajaorganisaatio, jolla on vuosikymmenten kokemus alalta, mutta katse vahvasti tulevaisuudessa. Turula Engineering on osa Arginta-konsernia.

Laserhitsausta non-stop

Ionix Oy on ollut muutaman viime vuoden ajan toteuttamassa Turula Engineering Oy:n tuotantolaitteiden muutosprojekteja. Suurimmat muutokset tuotantolaitteissa ovat olleet modernisointitoimet, joiden avulla aiemmin hankittu CNC-kone uudistettiin niin, että sillä onnistuu asiakkaan määrittelemien tuotteiden teko.

Tarve uudistukselle oli harvinaisen selkeä, kuten Marko Hyvärinen, Turula Engineering Oy:n Production Development Manager, kertoo: ”Vanha kone hyytyi kuin vanha kännykkä, vanhuuttaan. Se ei pystynyt indikoimaan, missä vika oli ja tämän selvittelyyn kului minuutteja, tuntejakin. Halusimme nimenomaan huoltaa koko kokonaisuuden, ei vain jotain osaa koneesta. Uudistusprojektin ansiosta saimme virkeän ”pojan”, joka ei turhia pysähtele.”

Ionix teki koneeseen uuden ohjauksen ja poisti ylimääräisiä työkiertoja. Tässä projektissa poistettiin paljon vanhaa sekä turhaa ja koneen ajamista parannettiin. Samalla uusittiin ohjaus ja käyttöliittymä, jonka kehitykseen panostettiin merkittävästi.

”Koneen sielu” korjattiin

Muutoksella haettiin merkittävää tehokkuuden nostoa. Kun käyttöasteen optimointi on tavoitteena, ei kone saa olla pysähdyksissä. Ohjaukseen toteutettiin paljon asiakkaan toiveita. Turula Engineering halusi tiettyjä operaattoreiden toivomia toimintoja, esim. tuotevaihtoja koskien. Tuotevaihdot ovatkin merkittävästi helpompia ja nopeampia entiseen verrattuna.

Muutosten jälkeen kone toimii katodihitsauslinjana vastaten suoraan asiakkaan tuotevalmistustarpeisiin yksinkertaisemmalla ohjelmoinnilla. Jokaisella hitsattavalla tuotteella on oma reseptinsä: koneen ohjaaja voi ajaa hitsauspään haluamaansa hitsauspisteeseen, korjata tarvittaessa kohdistusta käsiajolla ja tallettaa uuden pisteen suoraan reseptille ilman ohjelman muokkausta käsin. Uusien tuotteiden tuotannon käynnistys nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi uusien operaattoreiden koulutus laitteelle on helpompaa, kun käyttäjiltä ei vaadita CNC-osaamista.

Vikatilanteiden seuranta kehittyi

Koneen käyttäjien kannalta suurin muutos ovat virheilmoitukset. Ennen modernisointia kone saattoi pysähtyä kesken tuotannon, mutta syytä ei tiedetty, sillä laite ei antanut juurikaan virheilmoituksia. Nyt modernisoitu kone antaa ilmoituksia vikatilanteista, mikä tehostaa huomattavasti näiden seurantaa ja tilanteen korjausta. Kone osaa kertoa, mistä häiriön löytää ja se ohjaa ja opastaa käyttäjäänsä.

Marko Hyvärinen, Turula Engineering Oy:n Production Development Manager, suosittelee Ionixin osaamista: ”Jos on ongelmia logiikkaohjelmoinnin ja käyttöliittymän kanssa eli ohjauksen ja automaation kanssa, niin ota yhteys Ionixiin!”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram