Missio & arvot

IONIXIN MISSIO:

Asiakkaidemme kilpailukyvyn parantaminen kehittyneiden tuotantoteknologioiden avulla

IONIXIN ARVOT:

YHTEISTYÖ – Läheinen ja avoin yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan ja vahvistamaan verkostoamme.

AVOIMUUS – Avoimuus ja rehellisyys niin yrityksemme sisällä kuin sidosryhmiämmekin kohtaan on tuloksellisen ja pitkäjänteisen toiminnan edellytys.

VASTUULLISUUS – Haluamme kantaa vastuumme työmme tuloksista, ihmisistä ja ympäristöstämme.

OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ – Osaamisen jatkuva kehittäminen on avainasemassa yrityksessämme. Tavoitteenamme on uudistumiskykyinen, innovatiivinen ja motivoiva työympäristö, jossa henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota.